Regulamin sklepu Introligator Gliwice

1. Właścicielem sklepu internetowego www.introligatorgliwice.pl jest firma Km Druk I. Sobczyk S.J. , NIP 6312643892, REGON: 242798105

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego. 

3. Obowiązującym językiem dla wszelkich informacji podanych w sklepie, procesu składania zamówienia, oraz zawierania umowy kupna-sprzedaży jest język polski. 

4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, który jest udostępniony na stronach sklepu internetowego. 

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji może wymagać potwierdzenia telefonicznego przez pracownika sklepu internetowego. 

6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT tj. są cenami brutto. 

7. Produkty zakupione w Sklepie Internetowym dostarczane są z dowodem zakupu w postaci paragonu, na życzenie faktury VAT.

8. Dane osobowe podawane podczas rejestracji Klienta są wykorzystywane wyłącznie przez Km Druk I. Sobczyk S.J., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. – tekst jednolity) i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem organów państwowych do tego uprawnionych.
 
9. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych. 

10. Wszystkie dane osobowe są chronione przed dostępem osób trzecich. 

11. W przypadkach szczególnych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Każdorazowo Klient jest informowany o takim przypadku i ma prawo odstąpić
wówczas od dalszej realizacji zamówienia. 

12. W wyjątkowej sytuacji zastrzegamy możliwość wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku braku towaru. 

13. Klient ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania (decyduje data nadania listu przewozowego). W celu dokonania zwrotu niezbędne jest wcześniejsze potwierdzenie tego faktu. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Zwracany towar nie może nosić śladów używania, kopiowania ani nie może być w żaden sposób zniszczony. Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa Klient. 

14. Wyklucza się możliwość dokonania zwrotu produktów zindywidualizowanyxch (tj. z wytłoczonym logotypem czy napisem).

15. Za zamówiony towar można zapłacić:
  •      - gotówką przy odbiorze towaru
  •      - przelewem bankowym

16. Zamówione produkty dostarczamy wyłącznie na terenie RP za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

17. Koszt transportu wyliczany jest automatycznie przy zamawianiu towaru i zostaje wliczony do ceny towaru. 
 
18. Sprawdzenia towaru należy dokonać w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej – w przypadku nieprawidłowości należy sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. 

19. Towar dostarczany jest wraz z paragonem lub fakturą VAT . 
 
20. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 

21. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca działalności Km Druk I. Sobczyk S.J.